SAPO Jornais

iOS & Android

SAPO Sabores

iOS & Windows 8

 

MEO Music

iOS, Android & Desktop